نام شرکت : کارن‌افزار نوید پارسیان

نام مدیرعامل : علیرضا سلیمانی

تلفن تماس شرکت : 05135425545

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://WWW.KARENCONNECTOR.COM

آدرس ایمیل رسمی شرکت: KARENCOMPANY@YAHOO.COM

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساختمان مرکزی طبقه اول اتاق 413

شرکت کارن از سال 1394 با هدف طراحی و تولید انواع کانکتورهای الکتریکی ایجاد گردیده است و تاکنون در حوزه های مختلف خورشیدی /صنعتی / پزشکی و…. انواع کانکتور و دسته سیم را طراحی و تولید و تجاری سازی نموده است.