اوّلین جلسه‌ی گروه کاری توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان، ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری به ریاست پارک علم و فناوری خراسان و دبیری انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی با حضور معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی و مشارکت اعضای گروه کاری در تاریخ چهارشنبه 16 بهمن 1398 برگزار شد.

مطابق دستور جلسه، اوّلین مورد ارائه‌ی آیین‌نامه‌ی گروه کاری بود که مطرح گردید و نهایتاً با پیشنهاداتی از سوی اعضا در خصوص برنامه‌های کاری و همچنین پیشنهاداتی در خصوص عضویت اعضای جدید نهایی گردید.
دومین موضوع جلسه، بحث‌و بررسی برروی موضوع لزوم صدور سند اعیان برای ساختمان‌هایی بود که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در پارک علم و فناوری و مناطق نوآوری ساخته‌اند که این موضوع برای تصویب به کارگروه اقتصادی، اشتقال و سرمایه‌گذاری ارجاع شد.
سومین موضوع اجرایی شدن بخشنامه‌ی هیئت وزیران مبنی بر لزوم ترهین این ساختمانها (تا زمان صدور سند) از سوی سیستم بانکی و مالی کشور بود که این موضوع برای بانک ملّی و صندوق پژوهش و فناوری استان حل شده و برای سایر بانک ها نیز باید به تصویب برسد.
موضوع آخر طرح توسعه‌ی پارک علم‌ و فناوری و بخش دانش‌بنیان شهرک صنعتی بود که قرار شد برای صنایع دانش‌بنیانی که آلایندگی ندارند به در جلسه‌ی بعدی شورای برنامه‌ریزی استان پیگیری و نهایی شود.