اوّلین صبحانه ی دورهمی مدیران انجمن شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده های خراسان رضوی این گردهمایی در روز سه شنبه مورخ 1399/12/05 در هتل هما 2 با همکاری فی مابین انجمن شرکت های دانش بنیان و انجمن شتاب دهنده های خراسان رضوی که با حضور بیش از 80 نفر از مدیران عامل برگزار گردید که درآن اقدام به معرفی توانمندیهای خود نمودند. در این مراسم انعقاد تفاهم نامه میان انجمن شرکت ها ی دانش بنیان خراسان رضوی و انجمن شتاب دهنده های استان صورت گرفت.

دبیرخانه‌ی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی