نام شرکت : سرزمین نوآوری گرین وب

نام مدیرعامل : محمود بنا نژاد مشهدی

تلفن تماس شرکت : 05137638030

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.greentech.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت:  info@greentech.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد،بلوار امام خمینی -خیابان شهید تولایی-اداره پست مرکزی-طبقه چهارم-زونC-گرین تک

 

سرزمین نوآوری گرین وب(گرین تک)با ماموریت حمایت مادی و معنوی، توسعه و ارزش آفرینی در اکوسیستم کسب و کارهای نوپا با پشتوانه صاحبان سرمایه،مشاورین و افراد متخصص شروع به کار کرده است.رسالت این مجموعه حمایت از فرآیندهای تولید،تجاری سازی محصول و جذب سرمایه های سرگردان در راستای حمایت از فرهنگ نوآوری و کارآفرینی بر مبنای فناوری های جدید است.این مجموعه برآن است که با ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به ورود در حوزه سرمایه گذاری خطر پذیر باعث توان افزایی در دو مقیاس محلی و ملی و نیز سرعت بخشیدن در فرآیندبلوغ کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها گردد.این فعالیت در جهت تکامل-بروز رسانی و ایجاد شرایط بهینه ورود صاحبان ایده بازار به عنوان بخشی از زیست بوم کارآفرینی است و سعی در تغییر نگاه و رویکرد استراتژیک صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی در جهت خودکفایی در شرایط فعلی و حرکت از وضعیت بهره بردار و وارد کننده تکنولوژی به حامی توسعه و تولید تکنولوژی دارد.و با حمایت هلدینگ دانش بنیان گرین وب بر راهکارهای هوشمند سازی کسب وکار ها و ورود کسب و کارهای سنتی به دنیای دیجیتال تمرکز کرده ایم و در تلاش هستیم تا با تغییراتی کوچک به واسطه فناوری اطلاعات،نتایج بزرگی را رقم بزنیم.