نام شرکت : شرکت کیا سیستم آرکا الکترونیک پاژ

نام مدیرعامل : سید سعید علوی

شماره تماس : ۰۵۱۳۵۰۰۳۲۰۹    وب سایت : www.kiasys.com  ایمیل : Info@kiasys.com

نشانی : مشهد کیلومتر ۱۲ جاده قوچان پارک علم و فناوری خراسان مجاور مسجد محمد رسول اله ساختمان مرکزی واحد
A۴۰۹

کیاسیس نام گروهی جوان،پویا و خلاق از مهندسین است که رویاهای فراوانی در ذهن دارند. این گروه دور هم جمع شده اند تا کارهای بزرگی انجام دهند. ما به خودمان ایمان داریم و معتقدیم شکست برای ما معنایی ندارد چون برای برد و باخت کار نمی کنیم. ما عاشق کارمان هستیم.