نام شرکت : پارس شیمی ابتکار گستر

نام مدیرعامل : دکتر سید جمال علوی

تلفن تماس شرکت : 38766539-051

آدرس وب سایت رسمی شرکت:http://www.parShimi.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: alavi209@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز رشد و فناوری شماره 2

شرکت پارس شیمی ابتکار گستر در سال 1393 با ایده محوری تولید محلول های استاندارد شیمیایی و بیوشیمیایی وارد مرکز رشد و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد گردید. در طی دو سال، این شرکت توانست بیش از 50 نوع محصول شامل محلولهای استاندارد، معرفهای شیمیایی، تیترازولهای آزمایشگاهی، رنگهای تشخیص طبی و محلولهای مصرفی دستگاههای تشخیص طبی مثل یونوگرام ها، سل کانترها و دستگاههای کمی لومینسانس را تولید نماید. در حال حاضر فعالیت شرکت پارس شیمی در سه زمینه اصلی : 1) دارویی: تولید دانش فنی استخراج و سنتز موثره گیاهان دارویی 2) شیمیایی: ساخت کیت های آنالیز کمی و کیفی پارامترهای شیمیایی در صنایع غذایی و ساخت محلول‌های استاندارد شیمیایی 3) تشخیصی: ساخت کیت های تشخیصی و رنگ آمیزی باکتری، بافت و انگل در حال فعالیت می‌باشد. هم اکنون محصولات شرکت در زمینه های مذکور بالغ بر 80 نوع محصول می باشد.