نوع شرکت (با قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه):
  دانش بنیانخلاقفناورمرکز رشداستارتاپیسایر

  آیا شرکت عضو انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی می باشد و عضویتش نهایی شده؟:
  بلیخیر

  حوزه‌ی فعّالیت شرکت:
  فنّاوری زیستی،کشاورزی و صنایع غذاییدارو و فراورده‌های پیشرفته‌ی حوزه‌ی تشخیص و درمانمواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیاییماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفتهوسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکیسخت‌افزارهای برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم‌های خودکارفنّاوری‌ اطّلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ایخدمات تجاری‌سازیصنایع فرهنگی، صنایع خلاق و علوم انسانی و اجتماعیسایر با ذکر توضیح

  تقاضای عضویت در کدام یک از کمیسیون‌های عمومی جدید انجمن دانش‌بنیان را دارید؟
  کمیسیون عمومی حقوقی و رفع موانع

  تقاضای عضویت در کدام یک از کمیسیون‌های تخصّصی جدید انجمن دانش‌بنیان را دارید؟
  کمیسیون تخّصصی کشاورزیکمیسیون تخصّصی معدنی