نوع شرکت (با قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه):
  دانش بنیانخلاقفناورمرکز رشداستارتاپیسایر

  آیا شرکت عضو انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی می باشد و عضویتش نهایی شده؟:
  بلیخیر

  حوزه‌ی فعّالیت شرکت:
  فنّاوری زیستی،کشاورزی و صنایع غذاییدارو و فراورده‌های پیشرفته‌ی حوزه‌ی تشخیص و درمانمواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیاییماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصّصی مربوطهوسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکیسخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر وفوتونیکفنّاوری‌ اطّلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ایخدمات تجاری‌سازیصنایع فرهنگی،صنایع خلاق و علوم انسانی و اجتماعیسایر با ذکر توضیح

  تقاضای عضویت در کدام یک از کمیسیون‌های انجمن دانش‌بنیان را دارید؟ ;( با قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه و حداکثر دو گزینه‌ی عمومی ) :
  کمیسیون عمومی تأمین مالی و جذب سرمایه‌کمیسیون عمومی توسعه‌ی صادراتکمیسیون عمومی شبکه‌سازیکمیسیون عمومی تجاری سازی

  تقاضای عضویت در کدام یک از کمیسیون‌های انجمن دانش‌بنیان را دارید؟ ( تخصصی فقط یک انتخاب ) :
  کمیسیون تخّصصی فناوری اطّلاعات و ارتباطاتکمیسیون تخصّصی سلامتکمیسیون تخصّصی انرژی