نوع شرکت (با قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه):
دانش بنیانخلاقفناورمرکز رشداستارتاپیسایر

آیا شرکت عضو انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی می باشد و عضویتش نهایی شده؟:
بلیخیر

حوزه‌ی فعّالیت شرکت:
فنّاوری زیستیدارو و فراورده‌های پیشرفته‌ی حوزه‌ی تشخیص و درمانمواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیاییماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصّصی مربوطهوسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکیسخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر وفوتونیکفنّاوری‌ اطّلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ایخدمات تجاری‌سازیسایر با ذکر توضیح

تقاضای عضویت در کدام یک از کمیسیون‌های انجمن دانش‌بنیان را دارید؟ ( با قابلیت انتخاب بیش از یک گزینه و حداکثر دو گزینه‌ی عمومی ) :
کمیسیون عمومی تأمین مالی و جذب سرمایه‌کمیسیون عمومی توسعه‌ی صادراتکمیسیون عمومی شبکه‌سازیکمیسیون تخصّصی سلامت