نام شرکت : کسب و کار نوآفرین رشدان نادین

نام مدیرعامل : مصطفی پورعلی مال آباد

تلفن تماس شرکت : 05138821727

آدرس وب سایت رسمی شرکت: https://www.roshdana.com/

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@roshdana.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، بلوار کوثر- میدان پژوهش- کارخانه نوآوری مشهد- شرکت رشدانا

مجموعه رشدانا، پلتفرم توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی انسانی، از سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است. رشدانا بعنوان یک شرکت خلاق در تلاش است تا با راهکارهایی نوآورانه و چابک، رشد و توسعه منابع انسانی کسب و کارها را رقم زده و در نهایت در راستای اعتلای کسب و کارهای دانش محور و دانش بنیان کشور قدمی موثر بردارد.

این مجموعه با رسالت “راهکارهای نوین در راستای بهبود کسب و کارها بواسطه نیروی انسانی جوان و توانمند” می کوشد تا با تدوین کارراهه شغلی نیروهای انسانی و بسترسازی برای توانمندسازی در مسیر آن، ضمن افزایش بهره وری کسب و کارها، رضایت و ماندگاری بیشتر نیروی انسانی را رقم بزند.

رشدانا، با ارائه شیوه نوین Recruitment در ایران مدعی است که می تواند نیروی انسانی مناسب را در جایگاه مناسب بر مبنای نیاز کسب و کارها و شرکت ها تطبیق داده و در مسیر رشد آن اقدام کند.