نام شرکت : صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا

نام مدیرعامل : مهدی عباچی زاده

تلفن تماس شرکت : 05135015023

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.sbmed.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@sbmed.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، بلوار فردوسی، میدان بوعلی، مرکز رشد فناوری سلامت بوعلی

هسته اولیه این مجموعه در بهار 1394 جهت ساخت نمونه اولیه دستگاه کلاه سرد کننده بیماران تحت شیمی درمانی شکل گرفت و در سال 1398، با توجه به نیاز به تاسیس یک شرکت تخصصی در حوزه صنایع پزشکی، شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا به ثبت رسید و به عضویت مرکز رشد بوعلی درآمد.

سیاست کلی شرکت، تمرکز بر تولید دستگاههای خاص و تخصصی مهندسی پزشکی است که بازار محدود و تخصصی و در عین حال دانش فنی بالایی داشته باشند. در نتیجه، انجام ارزیابی های بالینی دقیق و طولانی، گردآوردن تیم مشاوره متخصص و جسارت مهندسین شرکت در دست گذاشتن بر روی دستگاههای خاص، شاخصه های ویژه ای است که فعالیت این شرکت را در فضایی متفاوت و با رشدی آرام شکل داده است.

در حال حاضر دستگاه کلاه سرد کننده بیماران تحت شیمی درمانی ساخت این شرکت پس از اخذ مجوز IMED از اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت مورد اقبال کلینیک ها و پزشکان حوزه سرطان قرار گرفته است.

همچنین سه محصول جدید شرکت که دارای سطح فناوری بالایی هستند در حال گذراندن ارزیابی های بالینی هستند و تا پایان سال 1401 ان شالله مراحل اخذ تاییدیه آنها به پایان می رسد.