نام شرکت : شرکت تحقیق و توسعه‌ی یسناپارس

نام مدیرعامل : مریم امامدادی

شماره تماس :35425580-051 |  وب سایت :  http://www.yesnapars.com  ایمیل :  info@yesnapars.com

نشانی : مشهد، کیلومتر12 بزرگراه آسیایی، پارک علم و فناوری خراسان، ساختمان موسسات فناور واحد210

معرفی و تاریخچه مختصر شرکت :

سال 1383تا 1384

ایده محوری طراحی و پیاده سازی سیستم پشتیبان مدیر ارشد (ESS)، توسط هسته تحقیقاتی شرکت امداد صنعت در پارک علم و فناوری خراسان ثبت شده و جهت اجرای آن وارد مرحله رشد شرکتهای فناور گردید.

سال 1385

طرح نیمه صنعتی نرم افزار جامع پشتیبانی مدیر ارشد به بهره برداری رسید، همچنین مدیر این هسته تحقیقاتی در جشنواره کارآفرینی امیر کبیر به عنوان کارآفرین برتر استان خراسان رضوی برگزیده شد. در این سال پس از به ثمر رسیدن تحقیقات انجام شده و ایجاد توانایی ارائه خدمات و محصولات به بازار، شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس توسط هسته تحقیقاتی اولیه در مورخ 15/12/92 طی شماره 28982 به ثبت رسید.

سال 1386

دپارتمانهای مشاوره، تولید، فروش و پشتیبانی تشکیل شد و کارشناسان آنها از بین افراد واجد شرایط استخدام و مشغول به فعالیت شدند. همچنین در این سال پروژه تولید سامانه جامع مدیریت عملکرد در دستور کار قرار گرفت و فعالیتهای اجرایی آن آغاز گردید.

سال 1387

در این سال اولین نسخه سامانه جامع مدیریت عملکرد و ارائه ماژول مدیریت عملکرد سازمانی تسما تولید شد. همچنین اولین نسخه نرم افزار جامع سیستم اطلاعات مدیر ارشد(EIS) نیز تولید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

سال 1388

در این سال با عرضه محصولات نرم افزاری به بازار چندین استانداری، دستگاه اجرایی و واحد تولیدی از نرم افزار مدیریت عملکرد سازمان بهره برداری نمودند.

سال 1389

پس از عرضه نسخه جدید نرم افزار مدیریت عملکرد سازمانی که قابلیت های آن توسعه چشمگیری داشت، در این سال با پیشنهاد برخی از دستگاه های اجرایی و استانداری ها به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت بهره برداری از نرم افزار مدیریت عملکرد تسما به عنوان سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی،مدیران و کارشناسان این معاونت طی بررسی ها میدانی گسترده در خصوص انطباق این نرم افزار با آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، نرم افزار مدیریت عملکرد تسما را مورد تأیید قرار داده و طی قراردادی با یسنا پارس موارد توسعه ای را مطرح  از این نرم افزار تحت عنوان «سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت» بهره برداری شد.

سال 1390

پس از بهره برداری موفق از سامانه مدیریت عملکرد در سال گذشته و انجام فرایند ارزیابی عملکرد کلیه وزارتخانه ها و استانداری ها در این سامانه، طی مکاتبه با وزارتخانه ها و استانداری ها و برخی از دستگاه های اجرایی ملی و معرفی قابلیت های سامانه مدیریت عملاکرد تسما و برگزاری جلسات کارشناسی با آنها، چندین وزارتخانه و استانداری و دستگاه اجرایی ملی، طی قرارداد با یسنا پارس، سامانه مدیریت عملکرد تسما را جهت اجرای فرایندهای ارزیابی ستاد و واحدهای تابعه خود مورد بهره برداری قرار دادند.

همچنین در این سال طرح پژوهشی سامانه مدیریت عملکرد به عنوان طرح پژوهشی برتر در جشنواره ملی علم تا عمل برگزیده گردید.