نام شرکت : پژوهشگران اوج افق خاوران

نام مدیرعامل : محمد تقی جوارشکیان

تلفن تماس شرکت : 38849317 – 051

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.zenitoil.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت:info@zenitoil.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، بلوار هاشمیه نبش هاشمیه 6 برج ابان طبقه دوم واحد 205

شرکت پژوهشگران اوج افق خاوران (زیر مجموعه هلدینگ زنیط)به منظور صرفه جویی در انرژِی،قیر و دوام و کیفیت بهتر اسفالت اقدام به تولید افزودنی گوگاس(مکمل و بهبود دهنده قیر در اسفالت)گرفت که این محصول مصرف قیر در اسفالت را تا 50درصد کاهش میدهد و دوام و استحکام بیشتری در قیاس با اسفالت معمولی دارد.