🔴 نظر به درخواست اعضای انجمن برای تمدید مهلت ارسال درخواست عضویت در کمیسیون‌های عمومی و تخصصّی، ثبت نام و ارسال درخواست تا یک هفته تمدید شد. ❗️آخرین مهلت پنج شنبه 15 خرداد ماه است❗️لطفاً مدیران محترم عامل شرکت‌های عضو انجمن و یا متخصصّین این شرکت‌ها در زمینه‌های مربوطه برای مشارکت عملی در اجرای برنامه‌های انجمن و سیاست‌گذاری حوزه های مختلف، در اسرع وقت برای ثبت‌نام اقدام بفرمایند و ثبت‌نام را به روزهای پایانی موکول نفرمایند. با تشکّر.