🛑 برگزاری کارگاه عملی (( آمادگی شرکت‌ها برای صادرات Export Readineess )) که قرار بود در تاریخ 14 تا 16 مرداد برگزار شود؛ به خاطر شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا در مشهد، به تعویق افتاد. تاریخ جدید برگزاری سه شنبه 28 مرداد تا پنج‌شنبه 30 مرداد خواهد بود.