نام شرکت : پرسیا ایمن داروی پاژ شرق

نام مدیرعامل : آقای محسن شریف مقدم

تلفن تماس شرکت : 37034111- 051

آدرس وب سایت رسمی شرکت: 

آدرس ایمیل رسمی شرکت: Immune_pharma@yahoo.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: مشهد-بلوار فردوسی-میدان بوعلی-پژوهشکده بوعلی-مرکز رشد دارویی-شرکت پرسیا ایمن داروی پاژ شرق

 

شرکت ایمن داروی پاژ با ایده محوری تولید داروهای تقویت سیستم ایمنی بدن در مقایل ویروس کوید19 (بیماری کرونا)در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کادر علمی مجرب و متخصص شروع بکار گردید و با عنایت به طرح های پژوهشی این شرکت و ارتباط با مرکز علمی -دانشگاهی امیدواریم هرچه زودتر بتواند عضو برجسته ای از شرکت های دانش بنیان کشور قرار گیرد .هم اکنون جهت انجام بعضی از ازمایشات با آزمایشگاه ها و شرکت های داروسازی قرارداد همکاری دارد.