نام شرکت : خوشه پروران زیست فناور

نام مدیرعامل : آرمین اسکوئیان

تلفن تماس شرکت : 05134693333

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.agrodayan.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@agrodayan.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی،  شهرک صنعتی کاویان فریمان فاز یک صنعت 14 پلاک 8

گروه تحقیقات کشاورزی خوشه پروران زیست فناور از مجموعه شرکت های عضو مرکز رشد در دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت خود را از سال 1392 آغاز کرد. این مجموعه در سال 1394 فعالیت صنعتی خود را در حوزه تولید کودهای زیستی و شیمیایی سوسپانسیون را شروع کرد و در ابتدای کار موفق به کسب عنوان دانش بنیان برای 8 محصول از معاونت علمی ریاست جمهوری شد. در حال حاضر این مجموعه با 17 نفر به صورت مستقیم و 30 نفر به صورت غیر مستقیم در حال ادامه فعالیت خود می باشد.