در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای فرهنگ مالکیت فکری

کارگاه یک روزه مالکیت فکری و ثبت اختراع در جهت حمایت از شرکت‌‌ها و حراست از محصولات دانش‌بنیان توسط کمیسیون تجاری‌سازی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور مدیرکل دفتر مالکیت فکری در محل شرکت صنایع پیشرفته رضوی برگزار گردید.

ضرورت برگزاری این کارگاه از جهت حفاظت و حراست از محصولات دانش‌بنیان و رعایت قوانین مالکیت فکری در بازارهای داخلی و بین‌المللی به منظور جلوگیری از عواقب حقوقی ناشی از رعایت نکردن آن و تحمیل خسارات به شرکت‌های دانش‌بنیان، تبیین  گردید و در آن به مواردی همچون تاریخچه مالکیت فکری، تعاریف اولیه، مصادیق اختراع، طبقه بندی دارایی‌ها، تقسیم‌بندی مالکیت فکری بر اساس سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دلایل ثبت اختراع (پتنت)، شرايط اختراع، تدوین اظهارنامه و شرايط و مدارك لازم جهت ثبت اختراع پرداخته شد.

از دیگر سرفصل‌های مطرحه در این کارگاه می‌توان به ادعای یک اختراع، ادعاهای مستقل و ادعاهای وابسته یك ادعانامه، مراحل و نحوه ارائه اظهارنامه ثبت اختراع، مراحل و فرایند ثبت اختراع در كشور، اصطلاحات مهم در قوانین ملی و بین المللی ثبت اختراع، قوانین و معاهدات ثبت اختراع در ایران، شرایط و ویژگی‌های اختراعات جهت ثبت و استثنائات آن اشاره نمود.

نمایندگاه شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در این کارگاه یک روزه، علاوه بر آگاهی از حقوق ثبت اختراع، ثبت اختراع در ديگر كشورها و.. به صورت عملی و مرحله به مرحله با روند ثبت اختراع در سامانه آشنا شدند.

همچنین امکان پشتیبانی و پاسخگویی از جانب دفتر مالکیت فکری در روزهای آتی برای آن‌ها فراهم و در پایان به تمامی شرکت‌کنندگان « گواهی حضور » اعطا گردید.