برگزاری اولین رویداد از سلسله رویدادهای انتقال تجربه و توانمندسازی صادراتی کمیسیون صادرات انجمن شرکت های دانش بنیان

اولین رویداد از سلسله رویدادهای انتقال تجربه و توانمندسازی صادراتی در تاریخ ۲۲ مرداد در اتاق بازرگانی ۱ برگزار شد. ارائه دهندگان این دوره مهندس سنگچولی (مدیر توسعه صادرات شرکت نیان الکترونیک و عضو هیئت رئیسه کمیسیون صادرات انجمن شرکت های دانش بنیان) مهندس زین اقلی (نائب رئیس کمیسیون صادرات انجمن شرکت های دانش بنیان) و دکتر مخملباف (مدیر عامل شرکت بین المللی sinansoft) بودند. در این نشست که از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ بطول انجامید، مباحثی مانند بستر سازی صادراتی، بازاریابی، چگونگی حضور در نمایشگاه ها، نوع انتخاب بازار و ورود به آن و… بطور کامل ارائه شد. علاوه بر آن شرکت کنندگان در پنل پرسش و پاسخ سوال های خود را در این زمینه ها مطرح کردند. و در آخر جلسه برنامه های آتی کمیسیون از جمله حضور و شرکت در نمایشگاه GTEX معرفی شد.