نام شرکت :آریو راتیک پویا

نام مدیرعامل : سعید حسینی

تلفن تماس شرکت : 05135258982

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://ariopulse.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: ariopulse@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد،ابتدای بزرگراه سلساه الذهب، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، دهکده نوآوری و فناوری کشاورزی، ط همکف، واحد 224

 

شرکت آریو رباتیک پویا اواخر سال 1398 با هدف بهبود و توسعه حوزه هوشمندسازی در کشور عزیزمان تاسیس شد.ما دو هدف اصلی در آریو داریم: نخست، تولید محصولات و خدماتی که به بهبود شرایط زندگی، آموزشی و صنعتی جامعه کمک کند، دوم، گسترش و تشویق فرهنگ متن باز در کشور می باشد، ما معتقدیم همه بدور از جنسیت، سن و عقاید، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند و ما برای تحقق این امر گرانبها دانش خود را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.ما در آریو با بررسی ایده های مختلف و پیاده کردن بهترین آنها را سعی در گسترش سطح رفاه در جامعه داریم و امیدوار به روزی هستیم که محصولات ما تجربه لذت بخشی را برای همه افراد جامعه به ارمغان آورد.