نام شرکت : تدبیراندیشان آرکا

نام مدیرعامل : زهرا اطهری

تلفن تماس شرکت : 38799447 – 051

آدرس وب سایت رسمی شرکت:https://arkatac.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: Arka_idea@yahoo.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد مرکز رشد واحدهای فناوری ساختمان شماره 4

شرکت تدبیر اندیشان آرکا  با تکیه بر توان متخصصین علوم و نخبگان اجرایی در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را با محوریت مالکیت فکری آغاز نمود. در سال اول این شرکت با توان نیروی متخصص خود، موفق به تایید پذیرش فناوری در مرکز  رشد و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد شد.  پس از آن با گسترش دامنه فعالیت، در حوزه های حقوقی و مدیریتی و بازرگانی، نائل به کارگزاری شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی، فن بازار شمال شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و … گردید. اعضای شرکت طی موفقیت‌های به دست آمده در چارچوب تدبیراندیشان آرکا، صاحب کرسی های با اهمیت استانی نظیر ریاست کمیته مالکیت فکری و عضویت کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان و همکار دانشگاه فردوسی در دفتر همکاری منطقه ای کانون پتنت ایران گردیدند. تلاشهای مجموعه به منظور دستیابی به چشم‌انداز شرکت در راستای هویت بخشی به عنوان یکی از ۵ شرکت معتبر حوزه مالکیت فکری و علوم حقوق و مدیریت همچنان ادامه دارد.