نام شرکت : آذر زیست انرژی پارس

نام مدیرعامل : منصور وحیدیان فر

تلفن تماس شرکت : 05135425314

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.azep.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@azep.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 جاده آسیایی-پارک علم وفناوری خراسان رضوی – ساختمان شرکتهای فناور و دانش بنیان – طبقه 3- واحد 415

شرکت آذر زیست انرژی پارس- یک شرکت زایشی از هلدینگ شاخص صنعت پارس- در سال 1398 ثبت و ایجاد گردید و ظرف مدت 3 سال قبل از تاسیس، تحقیقات وسیعی در مورد بقایای گیاهی در کشور، مصارف، حجم تولید، مزایا و معایب در ارتباط با محیط زیست، قیمت، مراکز تولید، محصول مشابه دردنیا، رو ش تولید و  … صورت گرفت که منجر به ایجاد این شرکت درحوزه انرژی های دوستدار محیط زیست گردید.

  • چشم انداز کاری ما جلوگیری از هدررفت سالانه حداقل 2 میلیون تن بقایای گیاهی مازاد در کشور و تبدیل آن به ثروت و صادرات محصول در حوزه انرژی های دوستدار محیط زیست، فرهنگ سازی در این مورد در داخل کشور، اخذ نمایندگی دستگاه ها و محصول خارجی است.
  • ماموریت ما طراحی و ساخت دستگاه های مورد نیاز خط تولید، تدوین ودانش و پروسه تولید مورد نیاز صادرات محصول و کسب درآمد، مصارف داخلی ممکن وکسب درآمد، تولید انرژی پاک و ارزان و کسب درآمد و ایجاد اشتغال پایدار است.
  • محصولات ما شامل سه بخش می شوند:
  • انواع پلت سوختی و محصولات زیرگروه
  • طراحی و ساخت دستگاه های خط تولید موردنیاز در کشور
  • تولید انرژی پاک

• بازار محصولات ما درحال حاضر بازار صادراتی خارج ازکشور ودرآینده نزدیک با فرهنگ سازی، بازارهای مصرف داخل خواهد بود.