نام شرکت : بهزیست دانش نارون

نام مدیرعامل : محمدمهدی کوشیار

تلفن تماس شرکت : 05135424854

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.behzistdanesh.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: behzistdan@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور، بلوار فناوری، انتهای خیابان نوآوری

شرکت دانش بنیان بهزیست دانش نارون در سال 1398 به ثبت رسید و دارای پروانه پژوهشی در زمینه صنایع زیست محیطی است. این شرکت در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور مستقر بوده و با استفاده از تیمی متخصص در زمینه های پزشکی، صنایع غذایی، شیمی، پلیمر و علوم گیاهی به فعالیت های مطالعاتی- تولیدی در خصوص محصولات سالم و دوستدار محیط زیست می پردازد.