لازم است فرم درخواست عضویت به انضمام مدارک ذیل به آدرس ایمیل روابط عمومی انجمن akek982019@gmail.com  ارائه گردد:

  • اسکن مدارک اثبات رده‌­ی شرکت (دانش بنیان، فناور، رشد) (برای شرکت های دانش بنیان، تصویر سامانه ی شرکت‌­های دانش بنیان، برای شرکت های فناور تصویر تاییدیه‌­ی فناور بودن و برای شرکت های مرکز رشدی، معرفی­‌نامه‌­ی به روز از مرکز رشد )
  • تصویر لوگوی شرکت ترجیحاً با فرمت PNG و در ابعاد 500*500 پیکسل
  • تصویر کارت بازرگانی یا کارت عضویت، در صورت عضویت شرکت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

دانلود فرم عضویت