نام شرکت : گنجینه چرخه حشرات

نام مدیرعامل : میلاد نوریان

تلفن تماس شرکت : 09155311772

آدرس وب سایت رسمی شرکت: 

آدرس ایمیل رسمی شرکت: ganjine.charkhe.hasharat@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه شهید سلیمانی رو به روی پلیس راه مشهد جنب اداره هواشناسی دهکده فناوری مشهد

شرکت گنجینه چرخه حشرات به شماره ثبت 84803 در رابطه با تولید پروتیین حشرات از لارو حشرات به وسیله پسماند های کشاورزی و شهری تولیدات خوراک دام و طیور و آبزیان دارد.
همچنین این طرح برگزیده رویداد ملی فن دانه ( اولین رویداد ارایه نیاز های صنایع خوراک دام طیور و آبزیان ) انتخاب گردید.