ثبت‌نام برای حضور در نمایشگاه تخصصّی همایش 4 دی (ویژه‌ی اعضای قطعی انجمن)