ثبت‌نام برای عضویت قطعی در کمیسیون تأمین مالی و جذب سرمایه‌ی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی