نام شرکت : شرکت فنی‌مهندسی پشتیبانی قوام‌گستر شرق

نام مدیرعامل: دکتر محمود خطیبی

تلفن تماس شرکت: 38456440

آدرس وب سایت رسمی شرکت: www.ghavamgostar.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت:ghavamgostar@gmail.com

نشانی دفتر شرکت:

مشهد-دکتر بهشتی42پ357 ط دوم

گروه قوام گستر شرق در طول بیش از یک دهه تجربه موفق توانسته است حدود 350 پروژه اجرائی و پشتیبانی را در نقاط مختلف کشور در زمینه های مختلف از جمله اتوماسیون، شبکه های فشار قوی و متوسط، پست های توزیع و نصب ترانسفورماتور، اصلاح سرویس، کالیبراسیوون و پشتیابنی برای سازمان های متعدد دولتی و خصوصی اجرا و سازماندهی نماید. از آن جمله میتوان به دانشگاهها، آموزش و پرورش، شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیرو، بیمارستان ها و شهرداری ها اشاره کرد.

شرکت قوام گستر بمنظور انجام ماموریت خود متناسب با دانش روز،نظام های مدیریتی مختلفی را ایجاد کرده است.