نام شرکت : داده پردازی حنان توس

نام مدیرعامل : ابوالفضل فتحی شهری

تلفن تماس شرکت : 38768021-051

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www. hanantoos.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: navaiedaroon@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد،پردیس دانشگاه فردوسی-مرکز رشد واحد های فناور شماره 3 واحد 305

شرکت داده پردازی حنان توس در تاریخ 1399/05/06 در زمینه تولید و طراحی سامانه های نرم افزاری تاسیس و فعالیت خود را با طراحی و تولید سامانه گردشگری سلامت ایران آغاز و تاکنون نسبت توسعه این سامانه درحال فعالیت می باشد.