نام شرکت : شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس

نام مدیرعامل : مهدی خدیوی

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۴۰۳۷۲۰   وب سایت : http://www.hydrotechtoos.ir    ایمیل : Hydrotechtoos@yahoo.com

نشانی : مشهد، میدان فلسطین، بلوار شهید منتظری، بلوار بعثت، بعثت ۱۱، پلاک ۱۴  |   کدپستی : ۹۱۷۶۸۷۳۳۸۴

حفظ و ارتقا جايگاه ميهن عزيز اسلامی ايران همگام با آهنگ سريع رشد فناوري و توسعه در منطقه و جهان، اتكا به تخصص، هنر و درايت و خلاقيت های علمي _ فني نخبگان جوان و خبرگان دانشگاهی و غير دانشگاهی و بهره مندی از همكاری چند جانبه اين گروه ها را بيش از پيش ضروری مي نمايد.
به طور قطع توان ارائه طرح و ايده هاي نو از يك سو و پياده سازي شايسته پروژه ها و طرح ها از سوي ديگر به نحوی كه با مناسبات مديريتی و چشم انداز توسعه كشور همنوايی داشته باشد، از مهم ترين زير ساخت هاي توسعه پايدار ميهن عزيزمان تلقی مي گردد. بر كسي پوشيده نيست كه دستيابی به توسعه پايدار تنها با تكيه بر علم و فناوری و عبور از مديريت مبتنی بر سعي و خطا محقق خواهد شد.
در اين راستا گروهی از اساتيد دانشگاهی و مهندسين مجرب اقدام به تأسيس شركت دانش بنیان مهندسین مشاور هیدروتك توس نموده اند. با عنايت به فعاليت بيش از يك دهه اين شركت و تجارب كسب شده و به منظور نيل به آرمان های اين مجموعه، در حال حاضر فعاليت های اصلی مشاوره ای و تحقيقاتی شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس در چارچوب موارد ذيل متمركز گرديده است:
* آب و فاضلاب با 4 ظرفیت كاري همزمان
* آبیاري و زهكشي با 8 ظرفیت كاري همزمان
* محیط زيست با 4 ظرفیت كاري همزمان
لازم به توضيح است روند روبه رشد تقاضاي آب از يك طرف و محدوديت منابع آب كشور از طرف ديگر، متخصصان آب كشور را بر آن داشت كه با تكيه بر ميراث گران بهای گذشته و علوم و فنون به منظور ادای وظيفه تخصصی و حرفه ای در حفاظت و ( آبياري و زهكشي ) و ( آب و فاضلاب ) پيشرفته امروز، اين رسالت عظيم را بر دوش بگيرند. به همين دليل دريافت omgomg onion tor صلاحيت های بهره برداری بهينه از منابع آبي كشور از اولويت‌های فنی و تخصصی اين مهندسين مشاور بوده است.
همچنين، با عنايت به اهميت موضوعات زيست محيطي و مديريت كاهش اثرات مخرب زيست محيطي در مسير توسعه پايدار اجرای برخي از پروژه ها، بدون ترديد حفاظت محيط زيست به معناي عام، يك ضرورت اساسی و اجتناب ناپذير در عرصه مديريت كشور بوده و در زمره مهم ترين امور به شمار مي رود. مسلماً بدون توجه به اين ضرورت مهم، اهداف توسعه در كشور محقق نمي گردد و روز به روز بر مشكلات و معضلات ناشي از آلودگی و تخريب محيط زيست افزوده خواهد شد. براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله و سياست های كلان كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است حفظ محيط زيست و منابع طبيعی يكي از ملزومات قابل توجه می باشد. لذا شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس در اين زمينه نيز گواهي صلاحيت اخذ نموده است و در نظر دارد در بخش محيط زيست خود تمام عوامل مديريت بر محيط زيست را فراهم و در يك فصل مشترک مديريتی، با بهره گيری از ظرفيت هاي موجود و ارتقاء كمي و كيفی، نظامي هماهنگ، متشكل از امور پژوهشی، نظارتی، استانداردسازی و اجرايی را در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار ساماندهی و به اجرا درآورد.
مهندسين مشاور هيدروتك توس بالاترين و برترين سرمايه خود را نيروهای متخصص و متعهد شركت مي داند. مديران و كارشناسان مجرب اين شركت، با تلاشي دائم از طريق همكاري مشترک دانشگاه، جامعه و نخبگان جوان، برای ارتقاء و به روز آوري سطح توان علمی خود، از شرايط مديريتی موجود در حوزه فنی و مهندسی كشور بهره گرفته و عزم بر ارائه خدماتي برتر و موفق دارند.
ما در شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس پيمان بسته ايم با بكارگيري نهايت سعی و تلاش خود و در كنار استفاده از همكاری متقابل و مشترک با دانشگاه های بزرگ كشور از جمله دانشگاه فردوسی مشهد و ديگر همكاران داخلی و خارجی خدمات مؤثر و ارزشمند فنی و مهندسی را با كيفيتی شايسته ارائه دهيم و سهم خود را در توسعه همه جانبه و ارتقاء كيفی طرح هاي عمرانی، اقتصادي و توليد رفاه در كشور ايفا نماييم .
خط مشي كیفیت
شركت مهندسين مشاورهيدروتك توس با رسالت ارائه خدمات مشاوره ( مطالعات، طراحي، نظارت و مديريت طرح ) با بهره گيری ازكارشناسان مجرب و دانش پژوه و در راستای تحقق اهداف سازماني خويش، درجهت تأمين رضايت  کارفرمايان خط مشي كيفيت خود را به شرح ذيل اعلام مي دارد:
* حفظ و ارتقاء كيفيت خدمات وانجام به موقع تعهدات
* تكيه بر پژوهش و فناوري و توسعه فعاليت هاي تحقيقاتی به منظور ارائه ايده هاي جديد و خلاقانه
* ارتقاء مستمرتوانمندي كاركنان ازطريق آموزش هاي حرفه ای/تخصصي كوتاه مدت
* برنامه ريزي مستمر به منظور ارتقاء بهره وري پروژه ها
فراهم كردن زمينه های لازم به منظور ارتقاء صلاحيت های موجود وكسب صلاحيت های جديد
به منظور حركت در چهارچوب سياست هاي كيفي تعيين شده فوق، تمامي فعاليت های مؤثر بركيفيت خدمات اين سازمان شناسايي و تحت كنترل درآمده و نظام مديريت كيفيت مبتني بر الزامات طرح ريزي و به اجراء درآمده است.