نام شرکت : شرکت مشهدایمن‌دارو

نام مدیرعامل : دکتر سیّدمهدی میرحسینی

تلفن تماس شرکت : 05135421721

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.imendaroo.co.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت:   imendaroo@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر مؤسسه: مشهد – بلوار دانشجو – خیابان دانشجو 13 – پلاک 132

شرکت ایمن دارو به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی خود در سال 1379 تأسیس و در سال 1381 ، پروانه خدمات مهندسی از وزارت صنایع و معادن دریافت نموده و در همان سال با تکمیل کادر پژوهشی، پروانه مرکز پژوهش‌های غذا و دارو را از وزارت صنایع دریافت نمود.

حوزه تخصصّی:طرّاحی و تولید انواع داروهای گیاهی و شیمیایی و محصولات آرایشی و بهداشتی