نام شرکت : کسب و کار رضوی

نام مدیرعامل : مجید منفرد

تلفن تماس شرکت : 33493898 – 051

آدرس وب سایت رسمی شرکت: RBSC.IR

آدرس ایمیل رسمی شرکت: kasbokar.razavi@gmail.com , info@rbsc.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی،مشهد،خیابان فدائیان اسلام ،چهارراه نخریسی ،کارخانه نوآوری سوغات رضوی ،شرکت کسب و کار رضوی

 

شرکت کسب و کار رضوی از آذرماه 1397 فعالیت قانونی خود را با هدف تحقق اهداف کلان آستان قدس رضوی مبنی بر نقش آفرینی در زمینه توسعه کسب و کار ، رونق تولید و ایجاد اشتغال آغاز نمود . مأموریت شرکت کسب و کار رضوی عبارت است از پشتیبانی ، تسهیلگری و ارائه خدمات کسب و کار در راه اندازی ،تثبیت و توسعه کسب و کار با رویکرد فعال سازی ظرفیت های آستان قدس و تأکید بر ایجاد و صیانت از اشتغال پایدار .

دامنه فعالیت شرکت کسب و کار رضوی طیف متنوعی از خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز کسب و کارها، بنگاه های تولیدی – خدماتی و شرکتها و موسسات اقتصادی و غیر اقتصادی تابعه آستان قدس و خارج از آستان قدس را شامل می شود . عمده این خدمات عبارتند از مشاوره ، خدمات مالی و مالیاتی ،بیمه و تأمین اجتماعی ،امور مدیریت منابع انسانی ،امور مدیریت بازاریابی و توسعه فروش ،مشاوره و ارائه خدمات امور حقوقی و قرارداد ها ،خدمات نظارت و مدیریت کیفیت ،مشاوره و خدمات تامین مالی و جذب سرمایه ،مشاوره و خدمات تکمیل زنجیره ارز تأمین نهاده ،تولید و توزیع و … را شامل می شود . پروژه عطر رضوی ،سامانه جامع خدمات کسب و کار پیشه و تامین مالی جمعی رضوی نیز از پروژه های مهم و متمرکز این مجموعه می باشد.