نام شرکت : زیست فناوری شب تاب شاندیز

نام مدیرعامل : مصطفی حجتیان فر

تلفن تماس شرکت : ۰۹۳۳۸۳۰۹۹۸۶

آدرس وب سایت رسمی شرکت: https://www.Lumibiotech.com/ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: Lumibiotech@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد،دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی روبروی پلیس راه مشهد_ نیشابور

شکل گیری شرکت زیست فناوری شب تاب بر اساس طرح نوآورانه و مهندسی ژنتیک؛ انتقال ژن حشره شب تاب به گیاه زینتی (Amaranthus tricolor L) شکل گرفت. با کسب نتایج موفقیت آمیز این پروژه؛ تشکیل هسته فناورانه، عضویت در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد، تاسیس شرکت و کسب مجوز دانش بنیانی از معاونت علمی ریاست جمهوری را در پی داشت. این شرکت با توجه به حوزه فعالیت خود در بخش کشاورزی با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان خبره اقدام به تولید کودهای شیمیایی از جمله کودهای گوگردی مایع و بیوگوگردی نموده است. از اهداف آتی شرکت شب تاب می­توان به تولید کودهای ریزمغذی آلی (جلبکی و باکتریایی) نام برد.