نام شرکت : مهام الکترونیک سما صنعت

نام مدیرعامل : احسان رئوف نیا

تلفن تماس شرکت :05135425540

آدرس وب سایت رسمی شرکت:

آدرس ایمیل رسمی شرکت: maham61461@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی،کیلومتر12 جاده مشهد-قوچان – پارک علم و فناوری- ساختمان توسعه ورشد واحد 306

شرکت مهام الکترونیک سما صنعت در تاریخ 1396/02/26تاسیس گردید هدف این شرکت تمرکزبرحوزه ی تخصصی به منظور کسب رضایت هر چه بیشتر مشتری می باشد.