نام شرکت : مجلل سفر طلایی

نام مدیرعامل : سید یعسوب الدین فیض آبادی

تلفن تماس شرکت : 05138451020

آدرس وب سایت رسمی شرکت: 

آدرس ایمیل رسمی شرکت: mojalalsafarmhd@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد – خیابان فلسطین 19 بین شیرین و صفا نبش شهیدان قادری 6 پلاک 56

شرکت فوق در 3 سال قبل با هدف نو آوری در صنعت گردشگری کشور افتتاح گردید.علاوه بر فعالیت های عادی آژانس های هواپیمایی که به صورت روزانه در این ایام ارائه میشود با تشکیل یه تیم و اتاق فکر متشکل از افراد متخصص و با تجربه اقدام به ایجاد تکنولوژ ی های نوین سفر بر اساس کمبود ها و نقص های مهم حیاتی و ملی انجام شد .تیم متشکل از افرادی با تجربه و با دانش در حوضه گردشگری و حوضهIT و هوش مصنوعی می باشد .