نام شرکت : مشاوران رشد صنایع ایرانیان فردا

نام مدیرعامل : ندا خراسانی

تلفن تماس شرکت : 05138467151

آدرس وب سایت رسمی شرکت: 

آدرس ایمیل رسمی شرکت: Moshaveranr@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، سلمان فارسی1 (سناباد42) پلاک 125

شرکت حقوقی با مسئولیت محدود تاریخ تاسیس 96/11/05 با شماره ثبت 63686 میباشد .موضوع فعالیت: مشاوره فنی مهندسی، طراحی بردهای الکترونیکی با ارائه خدمات چاپ و مونتاژ بردهای الکترونیکی و مشاوره اقتصادی در زمینه تجارت الکترونیک