نام شرکت : شرکت نوآوران نگین‌پژوهان سپهر آریان

نام مدیرعامل : عبّاس پورزکی

تلفن تماس شرکت : 05135003315

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://nnpcompany.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت:    info@nncompany.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر مؤسسه: مشهد، کیلومتر 15 بزرگراه آسیایی، پارک علم فناوری خراسان، ساختمان مؤسسات فناور ودانش‌بنیان، طبقه‌ی همکف، واحد 128

شرکت نوآوران نگین پژوهان سپهر آریان در سال 1393 توسط برخی از کارشناسان سابق پارک فناوری با سابقه مدیریت در پارک به منظر خدمات رسانی به پارک و صنعت تشکیل گردید. مهمترین قراردادهای شرکت مدیریت مرکز نوآوری، دفتر مالکیت فکری، مجموعه آزمایشگاه ها و بخش پایلوت سرامیک پارک بوده است ضمن اینکه در این مدت خدمات ثبت اختراع، برند و طرح صنعتی نیز به مجموعه فعالیت شرکت افزوده گردیده است.