نام شرکت : نیان موتور توس

نام مدیرعامل : محمد علی نظریان

تلفن تماس شرکت : 05135420931

آدرس وب سایت رسمی شرکت: 

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@nianmotor.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد،شهرک صنعتی توس فاز  2 – بلوار اندیشه – نبش اندیشه  5 – قطعه  418

شرکت ساز و کار سرمایه در نیان فرداد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی 14006655696 در تاریخ 21/12/1395  تاسیس شد و طی شماره  60996 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد به ثبت رسید . نام شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 21/04/1399  به شرکت نیان موتور توس  ( سهامی خاص ) تغییر یافته است که در مورخ 11/05/1399 نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت شده است .

نشانی مرکز اصلی و فعالیت اصلی شرکت : مشهد – شهرک صنعتی توس فاز2- بلوار اندیشه- نبش اندیشه 5- قطعه 418

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه : تاسیس،بهروری و توسعه شرکت ، کارخانجات و دفاتر به منظور عرضه انواع موتور های الکتریکی و متعلقات آن و به طور کلی اقدام به کلیه عملیات برای تولید ، طراحی ، مونتاژ ، خرید ، فروش ، واردات و صادرات  اقلام فوق و اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد .