نام شرکت :پارسا نیک کهن دیار

نام مدیرعامل : ایمان اسحقی

تلفن تماس شرکت : 05138682494

آدرس وب سایت رسمی شرکت:http://WWW.pandaclub.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: pandaclub_mashhad@yahoo.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، پارک علم وفناوری – طبقه سوم

معرفی و تاریخچه مختصر شرکت : شرکت پارسانیک کهن دیار درسال 1390با هدف  طراحی ، مشاور، راه انداز فضاهای تفریحی ورزشی پارکی وتخصصی کودکان راه اندازی گردید.