نام شرکت : نوآوران کربن فعال آویژه

نام مدیرعامل : سعید پورصباغ

تلفن تماس شرکت : 09036781298

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.novac.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@novac.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد- میدان آزادی – دانشگاه فردوسی مشهد – مرکز رشد شماره 2

شرکت نوآوران کربن فعال آویژه، فعالیت خود را به طور رسمی از سال 1398 آغاز نموده است. این مجموعه که در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد مستقر می­باشد،  شاکله اصلی  آن  بر دانش کربنی جناب پروفسور احمدپور استوار است.  شرکت نواک با هدف بهره گیری از دانش کربنی مذکور و استفاده از آن در جهت رفع برخی مشکلات موجود در زمینه محیط زیست و صنایع مختلف تشکیل شده است. محصول اول این شرکت، فیلتر تنفسی جهت حذف آلاینده های سمی می­باشد. این محصول تولید شده تا از سلامت افراد در صنایع محافظت کند. محصول دوم شرکت نواک، مینی فیلتر تنفسی قابل تعویض جهت استفاده بر روی ماسک­های بهداشتی است. هدف از تولید این محصول، افزایش بهروه وری ماسک­های بهداشتی در جهت حفاظت از سلامت افراد است. علاوه بر محصولات فوق، این مجموعه قادر است آلودگی­های فاز مایع و گاز موجود در پساب و هوای خروجی از صنایع مختلف را حذف نماید.