نام شرکت : سلامت اندیشان آبی نوین شرق

نام مدیرعامل : دکتر محمد راوری

تلفن تماس شرکت : 05136237826

آدرس وب سایت رسمی شرکت: www.bluehealth.ir   &  karzamoozi.net

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@bluehealth.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، شهرک غرب مجتمع پزشکان شهرک غرب طبقه 5 واحد M1

شتاب دهنده سلامت بلوهلث: مستقر در سرای فناوری های هوشمند و سلامت دانشگاه آزاد

آموزش، فروش، بازاریابی تجهیزات پزشکی، تبلیغات و برندینگ، برنامه نویسی در مهندسی پزشکی، شتاب دهی و منتورینگ، جذب سرمایه و معرفی محصول به بازار، فعال در حوزه سلامت