نام شرکت : سلامت اندیشان آبی نوین شرق

نام مدیرعامل : محمد راوری

تلفن تماس شرکت : 05136203956

آدرس وب سایت رسمی شرکت: 

آدرس ایمیل رسمی شرکت: 

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، شهرک غرب مجتمع پزشکان شهرک غرب طبقه 5 واحد M1

شتاب دهنده سلامت بلوهلث: مستقر در سرای فناوری های هوشمند و سلامت دانشگاه آزاد

آموزش، فروش، بازاریابی تجهیزات پزشکی، تبلیغات و برندینگ، برنامه نویسی در مهندسی پزشکی، شتاب دهی و منتورینگ، جذب سرمایه و معرفی محصول به بازار، فعال در حوزه سلامت