نام شرکت : شرکت داروسازی اکسیر گل سرخ

نام مدیرعامل : مرضیه سنوئی محصل

شماره تماس :۶ الی ۰۵۱۳۵۴۱۰۹۶۴  |  وب سایت : www.Herbalexir.com   ایمیل : Info@Herbalexir.com

نشانی : مشهد شهرک صنعتی توس فاز ۲ – اندیشه ۱۰ – قطعه ۳۱۷   |   کدپستی : ۹۱۸۵۱۸۴۳۳۴

شرکت اکسیر گل سرخ در سال ۱۳۸۴ با داشتن طرحی فناورانه در پارک علم و فناوری خراسان رضوی تاسیس شد .با داشتن طرحی مربوط به تولید اسانس های گیاهی در آنجا استقرار پیدا کرد و باحمایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی تولیـد را شـروع و پـس از اینکـه مجوزهای لازم از سازمان جهادکشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی برای تولید فرآورده های گیاهان دارویی از جمله اسانس ها و عصاره های دارویی ،روغنی و آرایشی و بهداشتی دریافت شد ، تولید و فروش این محصولات در دستور کار شرکت قرار گرفت.

پس ازگذشت ۴ سال و در سال ۱۳۸۸ که تولید از مرحله نیمه صنعتی به صنعتی تبدیل شد محل موجود جوابگوی تولید نبود و بنابراین نیاز به محل بزرگتری بود که محلی در شهرک صنعتی توس فاز ۲ خریداری و اصلاحات ساختاری در آن انجام و به تولید ادامه داده شد . محصولات شرکت به طورخاص تولید اسانس ها و عصاره های گیاهی هستند . ولی به طور کلی امکان تولید همه فرآورده های گیاهی وجـود دارد، در سال های ابتدایی اسانس ها و عصاره های مختلفی تولید شد.اسانس ها به عنوان طعم دهنده های مواد لبنی و مواد پروتئینی مورد اسـتفاده قرارگرفتند و از عصارها برای مواد ارایشی و بهداشتی استفاده می شود.

در ادامه بعضی از شرکت های داروسازی مشتریان اسانس ها و عصاره های شرکت بودند. اسانس ها و عصاره ها علاوه بر مواد غذایی مورد مصرف خیلی خوبی به عنوان مواد اولیه شرکت های داروسازی گیاهی محسوب شدند و چون مصرف داروهای گیاهی درحال پیشرفت بودند. طرح توسعه شرکت به سمت تولید داروهای گیاهی سوق داده شـد. داروهای گیاهی با استناد به کتاب های طب سنتی آغاز شد. از کتاب های طب سنتی فرمول ها انتخاب و به استناد آنها از وزارت بهداشت و درمان و دارو پروانه ها را دریافت شد و تولید این محصولات در دستور کار شرکت قرار گرفته است.