نام شرکت : شرکت پارس‌ساوا نوین‌هنر فناور

نام مدیرعامل :طیّبه رضوانی امان محمّد

تلفن تماس شرکت :09158942202-09153223530

آدرس وب سایت رسمی شرکت: www.savraco.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@savraco.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه:

مشهد- سجادشهر- سجاد 21- امین 2- پلاک 28- ساختمان مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم وفناری خراسان

شرکت پارس ساوا نوین هنر فناور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۱۱۵۷، با هدف فعالیت تخصصی در حوزه فناوری واقعیت افزوده کودک و نوجوان متشکل از طراحان و برنامه نویسان متخصص شکل گرفته است. این شرکت در سال ۱۳۹۵به عضویت مجموعه پارک علم و فناوری خراسان واحد فرهنگی زیارت در آمد. شرکت دارای مجوزهای دانش بنیان، خلاق ریاست جمهوری،  واحد فرهنگی دیجیتال (ناشر دیجیتال)، نظام صنفی  رایانه ای و کارت بازرگانی می باشد.