نام شرکت : نادین پارسان هوشمند

نام مدیرعامل : سید حامد جوادی

تلفن تماس شرکت :

آدرس وب سایت رسمی شرکت: https://instagram.com/parsanGame

آدرس ایمیل رسمی شرکت: hamedjavadi@ferdowsi.um.ac.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

شرکت پارسان هوشمند مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد  فعال حوزه هوش مصنوعی و IOT و ساخت و توسعه ی سیستم های نرم افزاری مختلف از جمله اپلیکیشن های موبایل و وب سایت میابشد. از دیگر زیر گروه های مجموعه ی ما در قالب کارگزای رسمی پارک استان و دانشگاه فردوسی مشهد تیم های تحقیقات/مطالعه بازار و بازار سنجی و امار و اطاعات کمک کننده به تصمیم گیران مدیران ارشد سازمانی برای قبل از شروع تولید یا خدمتی خاص است. همچنین زیر گروه دیگری در قالب تیم مارکتینگ و شاخه ی آنلاین/ دیجیتال مارکتینگ نیز برای پیشبرد رشد کسب و کارهای مختلف در نظر گرفته شده است.