نام شرکت : شرکت فناوران سلولی پویاگستر رویانا ایرانیان

نام مدیرعامل : دکتر سیّدجلیل توکّل افشاری
تلفن تماس شرکت :۰۵۱۳۸۴۸۲۱۹۴
آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://WWW.Parniastemcell.com
آدرس ایمیل رسمی شرکت: Parniastemcell@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه:
مشهد- خیابان دانشگاه – کفائی ۱- ساختمان صدرا- طبقه همکف

معرّفی و تاریخچه‌ی مختصر شرکت :

تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران سلولی پویا گستر رویانا ایرانیان در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۳۱۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۷۲۹۵  ثبت و برابر نامه شماره ۴۷۲۰۸۷/۹۵ تاریخ مجوز ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه خدمات درمانی با استفاده از سلولهای بنیادی میباشد.