نام شرکت : صنایع پیشرفته رضوی

نام مدیرعامل : مجتبی بهنام تقدسی

تلفن تماس شرکت : 05131911200

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.razavihti.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت :hitech.industry@reo.ir                              

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، بلوارکارگر(توس10)-انتهای توس10-دورمیدان -شرکت صنایع پیشرفته رضوی

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در راستای سیاست‌های آستان قدس رضوی مبنی بر ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان، در سال 1397 با تغییر نام و موضوع شرکت قند آبکوه فعالیت جدید خود را در عرصه تجاری سازی فناوری‌های نوین به عنوان شرکت پیشرو، پیشران در عرصه اقتصاد مقاومتی آغاز نموده است.