نام شرکت : نیرونماد خراسان

نام مدیرعامل : علیرضا نوری

تلفن تماس شرکت : 051333823129

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.sahrashargh.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: ali.r.noori@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد،ابتدای بزرگراه کلانتری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی – جنب هنرستان کشاورزی

 

شرکت صحرا شرق کیمیا در زمینه پایش ماهواره ای زمین های کشاورزی مشغول به فعالیت بوده و با ایجاد سامانه چندپلتفرمی ؛ تلاش نموده در حوزه خدمات رسانی کشاورزی های هوشمند، پیشگام باشد.

همچنین این شرکت با عقد قراردادهای متعدد با شرکت های دانش بنیان و عرضه محصولات این شرکت ها در سبد کالایی خود، ارتباط موثری بین این شرکت ها و جامعه هدف برقرار نموده است.