نام شرکت : توسعه سامانه های رایانه ای سما توس

نام مدیرعامل : محسن کامیار

تلفن تماس شرکت : 05137178

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.samatoos.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@samatoos.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، بلوار خیام ساختمان پست بانک طبقه 8

شرکت سما توس از سال 1386توسط جمعی از دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی شریف با هدف تولید سامانه های مدیریت اطلاعات در بستر وب و تلفن همراه آغاز به کار نموده است و اهم فعالیت های شرکت :

1: برنامه ریزی استراتژیک در حوزه IT و مهندسی مجدد فرآیند های سازمانی (معماری سازمان)

2: مشاوره و ارائه راهکارهای مناسب مبتنی بر راهکارهای IT

3: تولید و یکپارچه سازی نرم افزارهای کاربردی

4: مدیریت و راهبری پروژه های IT

5: نظارت و کنترل پروژه در حوزه IT

6: گسترش و راه اندازی محصولات نرم افزاری

7: پشتیبانی و نگهداری محصولات نرم افزاری