نام شرکت : سنجش از دور و مدیریت داده موج نگار خاوران

نام مدیرعامل : محمدرضا مباشری و محمد هادیان

تلفن تماس شرکت : 05135149229

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.SAMED.COM 

آدرس ایمیل رسمی شرکت: mobasheri@kntu.ac.ir

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، شهرک غرب-فلاحی 4/12کدپستی 9184163381

اگرچه این شرکت اخیرا به ثبت رسیده است ولی سابقه متخصصین موسس این شرکت به بیش از چهل سال قبل برمی گردد. تعداد انتشارات و پروژه های انجام شده به بیش از 250 مورد می رسد. کلیه کارهای تحقیقاتی انجام شده به محصول رسیده و تولیدات این شرکت که به بیش از 30 مورد می رسد، دارای کاربر در داخل و گوشه و کنار دنیا می باشد.
هم اکنون تعدادی از این محصولات در سایت KRSLab.khi.ac.ir قابل مشاهده است. بیش از 21000 داده پردازش شده از سطح کشور در سرور این شرکت وجود دارد که گنجینه بسیار ارزشمندی برای بکارگیری در مدیریت می باشد.