نام شرکت : سرای آسان ایرانیان برساد

نام مدیرعامل : علیرضا امیدفر

تلفن تماس شرکت :  05138445317

آدرس وب سایت رسمی شرکت:http://www.sarayeasan.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: sarayeasan@gmail.com      

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، احمد آباد 10 ، ساختمان رضا ، طبقه دوم ، واحد 10

فراشتابدهنده سانباپلاس يكي از زير مجموعه هاي هلدينگ سراي آسان ايرانيان برساد بيش از ٥ سال سابقه فعاليت تخصصي در حوزه شتابدهي استارتاپ ها و ارتقاي زيست بوم كارافريني را در كارنامه خود داراست .
همچنين اين شركت موفق به اخذ ٣ مجوز از وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي بشرح ذيل شده است :1- شتابدهي استارتاپ ها ٢- مركز مشاوره كارافريني ٣- فضاي كار اشتراكي
يكي از مهمترين ملزومات رونق توليد در كشور ، ارتباط تنگاتنگ بين مجموعه هاي تجاري- صنعتي با نهادهاي آموزشي ، پژوهشي و فناورانه مي باشد.
در ذيل مجموعه هاي هلدينگ سراي آسان ايرانيان به اختصار معرفي ميگردد:
فراشتابدهنده سانباپلاس : شتابدهنده استارتاپي – كارافريني ( ايده تا فتح بازار )
هميان سان : سرمايه گذاري ريسك پذير و شراكتي بر روي استارتاپ ها و كسب و كارهاي نوپا
دورهمي گپ : رويداد هم افزايي و هم سويي حوزه كارآفريني و استارتاپي

هماسان : برگزاركننده همايش ها ، رويدادها و نمايشگاه ها با رويكرد كارآفريني
فراسان : برگزاري دوره هاي تخصصي و وركشاپ هاي اموزشي
ساتبا : كارخانه توليد انبوه بردهاي الكترونيكي در شهرك صنعتي چناران
تكنوسان : فرشته سرمايه گذاري
سانما : ازمايشگاه مجهز نمونه سازي محصولات استارتاپي ( سانما ) در محل شتابدهنده
خبرسان : خبرگزاري سراي آسان ايرانيان در قالب اطلاع رساني اخبار و رويدادهاي حوزه استارتاپ و كسب و كار
چترسان : سامانه ابري ارتباط جامعه متخصصين پارسي زبان جهان جهت ايجاد سامانه تخصصي تشةيل هسته ها و فعاليت هاي استارتاپي