نام شرکت : سپهر اورنگ زیست پویا

نام مدیرعامل : احمد رضا اردلان

تلفن تماس شرکت : 05133409171

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.sepehrorang.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@ sepehrorang.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، مقابل پلیس راه طرق دهکده فناوری های کشاورزی

شرکت سپهر اورنگ زیست پویا در سال 1397 با پشتوانه  سی سال تجربه مهندس احمد رضا اردلان در پژوهش و معرفی فرمولاسیون های نوآورانه در عرصه کود و سم تاسیس گردید.

شرکت پروژه های تولید صنعتی و پژوهشی خود را بر اساس سه اصل ارزش‌مند نوآوری، پایبندی و همراهی بنا کرده است.

نوآوری در ارائه روش ها و محصولات

درک نیاز مصرف کنندگان، مشتریان و ذینفعان در شرایط پیچیده کنونی آب، خاک و اقلیم و نیاز به افزایش بهره وری تولید با ارائه محصولات اصلاح کننده خاک و درمانبخش و کم کننده میزان مصرف کودهای شیمیایی و معرفی و تولید نهاده های پایدار، در کانون توجه  واحد تحقیق و توسعه شرکت قرار دارد.

اهداف بلند و جاه طلبانه کارشناسان واحد تحقیق و توسعه و بکارگیری فناوری های مدرن در تولید محصولات، بهترین فرصت را برای اراِئه محصولات بدون رقیب و با کیفیت فراهم کرده است.

 پایبندی به کیفیت محصول در قبال مشتریان و تضمین اثربخشی

ما به شبکه گسترده کارشناسان همکار خود که در کنار کشاورزان و باغداران حضور دارند و نسبت به منافع کشاورزان و مشتریان و همچنین ارتقاء سطح کیفی محصولات ما متعهد و کوشا هستند، افتخار میکنیم.

همراهی  با مشتریان در مزرعه و آموزش و ترویج افتخاری کشاورزی پایدار به بهره برداران بخش کشاورزی

ما با تولید کودهای متنوع با اثربخشی روی طیف گسترده ای از محصولات باغی و زراعی، حامی کشاورزان هستیم.

کارنامه درخشان ما:

حضور در عرصه های کشاورزی آشنایی با مشکلات و کاستی های موجود و درک نیاز باغداران و کشاورزان در اقلیم های متنوع کشور، پژوهش و آزمایش در باغات و مزارع و توجه به بازخوردها و خواست مشتریان، منجر به  ارائه محصولات با کیفیت برتر برای نجات باغات و مزارع آسیب دیده و در شرف نابودی و افزایش محصول در اراضی کم بازده شده است.