نام شرکت : شرکت سورن‌تک توس

نام مدیرعامل :  محسن فتحی نجفی

تلفن تماس شرکت :05135413829

آدرس وب سایت رسمی شرکت:http://www.sorentt.ir
آدرس ایمیل رسمی شرکت: sorentt@yahoo.com

مشهد-شهرک صنعتی توس- شهرک فناوری و صنایع غذایی- انتهای شهرک قطعه آخر سمت راست

فعاليت های شرکت سورن تک توس

شرکت سورن تک توس در سال ۱۳۸۳ تاسيس و با فعاليت در زمينه تحقيقات پايه با پشتوانه علمی و با بهره گيری از

دانش بيوتکنولوژی و تلاش متخصصين خود سعی در کاربردی نمودن دانش بيوتکنولوژی در صنعت را آغاز نمود .

اين شرکت هدف خود را در بيان ساده علم بيوتکنولوژی در صنعت و ارائه مفاهيم قابل لمس در توليد محصولات غذائی

و داروئی پايه گذاری نموده است.

بطور کلی اهداف و خدمات تعريف شده برای شرکت به شرح زير می باشد:

۱-تحقيقات بيوتکنولوژی و توليد فرآورده جديد و يونيک.

۲-انجام آزمايشات مختلف در زمينه بيوتکنولوژی در آزمايشگاه کنترل بيوتکنولوژی

۳- آموزش، برگزاری کارگاه های تخصصی و ارائه خدمات علمی در زمينه بيوتکنولوژی.

۴-ارائه راه کار های استفاده از آنزيم ها و ميکرو ارگانيسم ها در صنايع مختلف.

۵-ارائه راه کار های تحقيقاتی و استفاده از ضايعات صنايع غذائی.

۶-مشاوره و ارائه خدمات در زمينه تکنيک های فرآيند توليد با استفاده از روش های بيوتکنولوژی .

۷-مشاوره و اجرای راه اندازی کارگاه های نيمه صنعتی توليد فرآورده های بيوتکنولوژی.